• Kwist

  • van Duin

  • Michael-Mackie Kwist

    Michael-Mackie Kwist in practice with youth players

  • Kathan

Amstel Tijger zal dit seizoen weer meedraaien in de hoogste competitie van het Nederlands en Belgische IJshockey de BeNe-League. De vereniging is trots op de pijlsnelle terugkeer van mooi, spannend en sportief topijshockey naar de hoofdstad.
Voor ons eerste team zijn wij op zoek naar sponsors die zich voor langere tijd aan dit team en onze vereniging willen verbinden om zo gezamenlijk aan een wederzijds positieve impuls en spin-off te kunnen werken. Amstel Tijgers Eerste Team wil zich in de eerste plaats als een sportief, ambitieus en gedreven team onderscheiden. Winnen is belangrijk maar vooral over-all ontwikkeling van spelers en het behalen van gestelde targets worden hoofdpijlers van dit team. In TrainMore fitness centra is al een belangrijke hoofd-sponsor gevonden en inmiddels heeft ook de firma AKAR zich als belangrijke partner opgeworpen. Saxo Bank heeft haar sponsor bijdrage dit seizoen inmiddels verhoogd en is daarmee ook een constante factor in het Amsterdamse ijshockey aan het worden.
Wij danken onze sponsoren voor hun meer dan sympathieke bijdrage aan het Amsterdamse ijshockey en de topsport in Amsterdam.

Neem voor sponsoring contact op met Calvin Pohlman of Hennie Jaspers van de Amstel Tijgers.

amsteltijgers-bene-training-13