Agenda seizoen 2019-2020

Hieronder volgt een overzicht van alle belangrijke data voor komend seizoen:

Opening hal: zaterdag 7 september 2019
Algemene Ledenvergadering:
Team-kennismakingsdag:
Start competitie:
Uitsturen contributie-facturen:
Herfstvakantie: zondag 20 oktober t/m zaterdag 26 oktober 2019
Uiterste betaaldatum contributie:
Kerstvakantie: zondag 22 december 2019 t/m zaterdag 4 januari 2020
Voorjaarsvakantie: zondag 16 februari t/m zaterdag 22 februari 2020
Sluiting hal winterseizoen: zondag 22 maart 2020
Teamindeling nieuw seizoen bekend:
Uiterste opzegdatum lidmaatschap nieuw seizoen: 1 juni 2020
Algemene ledenvergadering: