Verantwoordelijkheden

Bestuur

 • Voorzitter
  • Externe contacten (o.a. IJshockey Nederland, gemeente, ijshal)
  • 1e team Amsterdam Tigers
  • Aansturing van TC Jeugd en Senioren
  • Aansturing Vertrouwenspersoon
 • Secretaris – Penningmeester
  • Leden en contributieadministratie
  • Kascommissie
  • Aansturing Materiaalcoördinator
  • Aansturing IJshockeyschool en ledenwerving
  • Communicatie/website
  • Beheer statuten, huishoudelijk reglement, protocollen en handboeken
 • Lid
  • Aansturing van Scheidsrechterscommissie
  • Aansturing Wedstrijdsecretariaat
  • Vrijwilligerscoördinator

Technische commissie

 • Teamindeling conform Protocol Teamindeling
 • Voordragen, aanstellen en aansturen trainers/coaches (goedkeuring door bestuur)
 • Bepalen trainingsinhoud samen met de trainers/coaches
 • Bepalen trainingstijden en indeling in overleg met trainers/coaches
 • Bepalen selecties per wedstrijd en per training in overleg met trainers/coaches
  • Adviserend aan bestuur v.w.b. verenigingsbeleid, inclusief feedback
 • Evaluatie en Feedback geven aan spelers en trainers
 • Organiseren ouder- en ‘witte rook’-sessies (wie doet wat binnen team) aan het begin van het seizoen
 • Aansturing Wedstrijdsecretariaat