Taakverdeling bestuur & TC

Bestuur

 • Voorzitter
  • Externe contacten (o.a. IJshockey Nederland, gemeente, ijshal)
  • Aanspreekpunt teammanagers senioren, inclusief Eerste team
  • Aanspreekpunt vertrouwenspersoon
  • Aanspreekpunt vrijwilligerscoördinator
  • Aanspreekpunt wedstrijdsecretariaat
 • Secretaris – Penningmeester
  • Leden en contributieadministratie
  • Organiseren ALV
  • Beheer statuten, huishoudelijk reglement, protocollen en handboeken
  • Sponsoren, fan- en businessclub
  • Aanspeekpunt kascommissie
  • Aanspreekpunt materiaalcoördinator
  • Aanspreekpunt communicatie/website
 • Lid-Jeugdzaken
  • Aanspreekpunt scheidsrechterscoördinator (inclusief opleiden clubscheidsrechters)
  • Aanspreekpunt teammanagers junioren
  • Organiseren ouder en ‘witte rook sessies’ (wie doet wat binnen team) aan het begin van het seizoen

Technische commissie

 • Teamindeling conform protocol “Teamindeling” (inclusief Eerste team)
 • Voordragen, aanstellen en aansturen trainers (goedkeuring door bestuur)
 • Aanstellen teammanagers en coaches
 • Bepalen trainingstijden
 • Bepalen trainingsdoelen
 • Bepalen of spelers met andere teams mogen meetrainen
 • Adviserend aan bestuur v.w.b. verenigingsbeleid, inclusief feedback
 • Feedback geven aan spelers en trainers