Contributie

Contributie 2017 - 2018

IJshockeyschool (1x p/w, zondag)

TijgersFun (2x p/w, vrijdag en zondag)

U8 Mini's

U10 Welpen

U12 t/m Toekomstteam

Cool Mokum / HCA Night Owls

Cool Mokum / HCA Night Owls trainingsleden

Hockey Dads

Para IJshockey

 

€ 175,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 800,00

€ 550,00

€ 300,00

€ 175,00

€ 150,00

Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het betalen van contributie ongeacht of zij hier wel of niet een factuur voor ontvangen hebben. Inschrijving en/of deelname impliceert automatisch contributie verplichting.

De contributie dient uiterlijk voor 1 september van het lopende seizoen voldaan te zijn. Er kan in twee gelijke delen betaald worden. Dan dient het eerste deel voor 1 september en het tweede deel voor 1 december van het lopend seizoen voldaan te zijn. Er is tevens de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen, hiervoor dient voor 1 september van het lopende seizoen contact opgenomen te worden met de penningmeester.

Voor gezinnen met meer dan een lid geldt dat het tweede of volgende lid een korting van 10% op de gebruikelijke contributie ontvangt.

Blessures, voortijdig stoppen of op enigerlei wijze onderbreken van het seizoen leidt onder geen beding tot contributie kwijtschelding of vermindering.

Spelers hebben tevens de verplichting, de door scheidsrechters opgelegde sancties en de daaruit voortvloeiende administratieve kosten van IJshockey Nederland zelf te voldoen. Ongeacht of de sanctie al dan niet terecht opgelegd is/was. Zij ontvangen hierover meestal aan het eind van het seizoen een afrekening van de penningmeester die per direct voldaan dient te worden.

Het rekening nummer van onze vereniging is:
IBAN: NL RABO 0300 5819 04
BIC: RABONL2U
t.n.v. IJshockeyvereniging Amstel Tijgers