Contributie seizoen 2018-2019

Beste leden,

De afgelopen tijd is het bestuur druk bezig geweest met uitzoeken hoe we bepaalde zaken kunnen verbeteren waaronder ook de manier waarop we de contributie innen . Zoals al eerder aangegeven gaan we vanaf aankomend seizoen samenwerken met ClubCollect. Zij hebben een systeem ontwikkeld dat een aantal stappen volledig automatiseert zoals het versturen van betaalverzoeken en betalingsherinneringen. Voor zowel de club als de leden zijn er veel voordelen.

Wat gaat er veranderen?

ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze club om ervoor te zorgen dat contributie innen makkelijker gaat. Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder lid een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken: hier kan je kiezen tussen betalen in termijnen en om de gehele contributie ineens te betalen. Als je ineens betaalt heb je de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de keuze om in termijnen te betalen gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht. Voorafgaand aan iedere afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat.

Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

Wij zijn erg blij met deze stap in de goede richting. Voor meer informatie kunnen jullie terecht op www.clubcollect.com/nl/members. Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de penningmeester altijd even benaderen. Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen zijn, staan zowel de penningmeester als ClubCollect altijd open voor vragen.

Competitie Spelers

U12, U14, U16, U19 en Toekomst Team
U10, U8
Cool Mokum, HCA Night Owls, Amsterdam Mustangs, Amsterdam Hockey Dads

Trainingsleden 1x pw
Cool Mokum, HCA Night Owls, Amsterdam Mustangs
Tigers Fun, Amsterdam Hockey Dads

Trainingsleden 2x pw

Tigers Fun, Amsterdam Hockey Dads

 

€ 875,00
€ 325,00
€ 575,00

 
€ 325,00
€ 195,00

 

€ 250,00

De inning van contributie zal vanaf dit seizoen door Club Collect worden gedaan. Om de ledenadministratie goed op orde te krijgen voor zowel de contributie als registratie bij de NIJB, zal via de teamleiders een verzoek komen om de gegevens die wij al hebben te actualiseren en aan te vullen (denk aan geb. datum, adres, telefoon en email spelers/ouders).

Daarnaast kan de club natuurlijk altijd hulp van vrijwilligers gebruiken. Er zijn genoeg (grote en kleine) taken te verrichten.
Jeugdspelers uit de 1e div, U19 en U16 worden geacht wedstrijden van U14, U12 en MW te fluiten. Hiervoor ontvangen zij wel een vergoeding. Opgeven kan bij Sander Kan (sander@abksanering.nl).