Covid-19 / Corona regels

Covid-19 maatregelingen in de Jaap-Eden hal & Amsterdam Tijgers (version 4) English text below.

Als ijshockeyclub Amsterdam Tigers en, in samenwerking met Jaap Eden, nemen we Covid-19 voorzorgsmaatregelen om een veilige sportomgeving te garanderen en de kansen voor ons om de oorzaak van een nieuwe uitbraak te zijn te verkleinen. Alle regels van het RIVM, onze overheid, onze stad, Jaap Eden en ook het NOC * NSF zijn op ons van toepassing. De maatregelen zullen van invloed zijn op hoe we dit seizoen sporten of kijken naar sport. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat veiligheid onze eerste prioriteit moet zijn en dat we de steun van de hele organisatie nodig hebben om elk risico voor het seizoen te vermijden. We willen jullie er ook allemaal aan herinneren dat de Covid-19-maatregelen voortdurend veranderen en dat dit kan leiden tot verschillende maatregelen op elk moment.

Het blijft voor ons allemaal van belang deze regels te volgen, we willen tenslotte blijven schaatsen.

De door de rijksoverheid gepubliceerde regelgeving is leidend. Er is dus geen toegang voor ouders bij trainingen en wedstrijden tenzij bij uitwedstrijden de ouder als chauffeur kinderen tot en met 17 jaar gebracht heeft. Wellicht vervelend maar er kan gesport worden.

Jullie medewerking en begrip worden zeer op prijs gesteld. Stay healthy, stay safe.

Definitie van gezondheidsklachten in het licht van Corona

 • neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en smaak (zonder neusverstopping) of een van deze.

De basis regels

 • Voel je je ziek met (zelfs milde) gezondheidsklachten gerelateerd aan Corona: het is belangrijk dat je thuis blijft en een officiële Covid-19 test regelt
 • Houd sociale afstand 1,5m
 • Geen hand schudden
 • Was uw handen vaak
 • Werk waar mogelijk vanuit huis
 • Vermijd drukke gebieden
 • Nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes
 • Als club volgen wij de RIVM richtlijnen van de overheid; de regels van de Jaap Eden baan
 • Binnen in de ijshockey hal is het dragen van een mondkapje verplicht

Entree pas voor ouders of begeleiders:

/Entrance ticket for parents or accompaniment:

Jaap Eden ouders/begeleiders Jaap

Entree voor chauffeurs bezoekende partij met kinderen t/m maximaal 17 jaar oud, Jaap Eden chauffeurs / begeleiders

Covid-19 measures at the Jaap-Eden hal & Amsterdam Tigers
As the Amsterdam Tigers ice hockey club and, in conjunction with Jaap Eden, we are taking Covid-19 precautions to ensure a safe sporting environment and to reduce the opportunities for us to be the cause of a further outbreak. All the rules set out by RIVM, our government, our city, Jaap Eden and also the NOC*NSF are applicable to us. These measures will have an impact on how we play or watch sport this season. I think we all agree that safety should be our number one priority and we need the whole organizations support to avoid any risk to the season.  We would also like to remind you all that the Covid-19 measures are constantly changing and this can lead to different measures at any time.

It is for all of us important to follow these rules. Stay healthy, stay safe.

Your co-operation and understanding will be very much appreciated.

Definition of  health complaints:

 • Nasal cold, stuffiness, coughing, fever, loosing taste and smell (without having a nasal cold), any -even mild- health complaints, or one of these.

 The base rules are:

 • Do you feel sick with any (even mild) health complaints: it is important that you stay at home and arrange an official Covid-19 test
 • Keep social distance, 1,5 meter:
 • No hand shaking
 • Wash your hands often
 • Work from home whenever possible
 • Avoid busy areas
 • Sneeze in your elbow, use paper handkerchiefs
 • As club we follow the government rules (RIVM), the rules of Jaap Eden baan
 • In the hall/at the rink inside you have to wear a mask (mondkapje)

SkatingBetty / Paul

Paul zal vanwege de Corona-regels niet aanwezig zijn in de ijshal. Je kan hem mailen om een afspraak met hem te maken in zijn winkel in Badhoevedorp (Lorentzplein 42).

info@skatingbetty.nl