Bestuur en Organisatie

Organisatie en Bestuur

contactadres Amstel Tijgers: secretariaat@amsteltijgers.nl

Bestuur:

Voorzitter:
Penningmeester:
Bestuurslid:

Organisatie:

Secretariaat:
Wedstrijdsecretariaat:
Ledenadministratie:
Scheidsrechterscoördinator:
Technische Commissie Junioren:
Henk Hille (technisch coördinator jeugd)
.
.
Teammanager 1e Team
Materiaalmeester:
.
Gebruikersraad (ijsbaan):
Website:
.
Wedstrijdshirts / Merchandising:
Sponsoring:
.
Grafische Vormgeving: