Penningmeester

22/02/2018

Onze Penningmeester, Ingrid Veltman, heeft aangegeven, wegens enorm toegenomen werkdruk van haar eigen bedrijf, na dit seizoen haar taak als penningmeester over te willen dragen aan een nieuwe kracht.

De taken van penningmeester bij onze vereniging zijn uitdagend en afwisselend maar vragen uiteraard ook de nodige aandacht en tijd. Belangstellende kunnen contact op nemen met het secretariaat  Christa Nolet.

Wij zijn Ingrid bijzonder erkentelijk voor de tijd en energie die zij de afgelopen jaren in het penningmeesterschap gestoken heeft en wensen haar uiteraard alle succes en sterkte met haar groeiende praktijk.

Voorlopig blijft Ingrid de taken van penningmeester nog waarnemen en zij zal er uiteraard alles aan doen haar opvolger zo goed mogelijk in te werken.

Bestuur en leden IJ.V. Amstel Tijgers anno 1963 en Amsterdam Tigers