Persbericht IJshal

21/03/2018

Het Bestuur van de Amstel Tijgers heeft op dinsdag 20 maart het volgende persbericht verstuurd aan diverse media. Er is door diverse media op gereageerd.

Persbericht bestuur IJshockeyvereniging Amstel Tijgers
Maandag 19 maart 2018
Onderwerp: Geschil herontwikkeling ijsaccommodaties Amsterdam

Het bestuur van ijshockeyvereniging Amstel Tijgers, de grootste huurder van de Jaap Eden hal, is buitengewoon ontstemd met de plannen van de gemeente inzake de herontwikkeling van het Jaap Eden-complex en de termijn waarop dit gerealiseerd zal worden.
Belangrijkste reden is dat zowel de gemeente als de stichting Jaap Eden, de Amstel Tijgers niet betrekken noch inzage verschaffen in de wijze waarop “kunstijs” binnen de gemeente Amsterdam her-ontwikkeld gaat worden.
De huidige ijshal is na ruim 50 jaar aan vervanging toe. Een feit dat al 10 jaar geleden door de verenigingen aangekaart is, maar waar helaas tot dusver geen enkele actie op ondernomen is. De gemeentelijke werkgroep negeert de wensen en voorkeuren van de Amstel Tijgers en de overige hal-verenigingen. Sterker nog, zij worden hierover niet gekend of over geraadpleegd. Aangedragen alternatieven voor een eigen trainingslocatie – die de gemeente minder geld zal kosten en veel duurzamer is – worden niet serieus meegenomen in de overwegingen.
Mede hierdoor is sprake van een verslechterende sfeer in de relatie tussen de Amstel Tijgers enerzijds en de stichting Jaap Eden, de gemeente afdeling Sport en wethouder Eric van den Burg anderzijds. Het sportieve belang van de vereniging wordt consequent terzijde geschoven, een belang welke voor bijvoorbeeld voetbal en veldhockey met de regelmatige aanleg van kunstgrasvelden en verenigingsgebouwen wel wordt gerespecteerd.
De Amstel Tijgers is een snel groeiende en tevens een van de grootste ijshockey verenigingen van Nederland. Omdat er op dit moment in Amsterdam niet voldoende ijs beschikbaar is, moet zij tegen aanzienlijke kosten voor veel wedstrijden en trainingen uitwijken naar andere steden. In de periode eind maart t/m augustus is de situatie helemaal schrijnend omdat dan volledig uitgeweken moet worden naar steden in het land waaronder Hoorn, Utrecht, Den Bosch en Alkmaar die in die periode wel over, zeer gewild, kunstijs beschikken.
IJshockey Vereniging Amstel Tijgers overweegt, als regionale vereniging, verdere stappen om haar toekomst als sportvereniging veilig te stellen, stappen waarbij, in de huidige context, een vertrek uit de gemeente Amsterdam helaas niet valt uit te sluiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ben van Duin,
voorzitter Amstel Tijgers
bestuur@amsteltijgers.nl