Q&A over het ITCA

1. Wat is het ITCA?

Deze afkorting staat voor Ice Training Center Amsterdam.

2. Waarom dit initiatief?

Het ITCA heeft als doel om het ijstekort in de regio Amsterdam op te lossen.

3. Waarom is meer ijs nodig in de regio Amsterdam?

De Amstel Tijgers kampen al jaren met een schrijnend tekort aan ijs. Meer ijs is nodig om haar doelstellingen te realiseren en de wachtlijsten weg te werken. Ook andere schaatsverenigingen en -scholen kampen met een ijstekort.

4. Waarom een eigen ijstrainingshal?

Met een eigen trainingshal krijgen de Amstel Tijgers meer zelfbeschikking over de invulling van trainingstijden en wedstrijden. Dit is voor andere buitensportverenigingen, zoals voetbal en hockey, de normaalste zaak van de wereld.

5. Moet de Jaap Edenhal weg?

Nee, de Jaap Edenhal moet zeker niet weg. Deze blijft belangrijk als wedstrijd- en trainingshal en natuurlijk als publiekshal. Met het ITCA wordt de druk op de Jaap Edenhal weggenomen.

6. Wie zijn de initiatiefnemers?

De initiatiefnemers zijn diverse (bestuurs)leden en ouders van jeugdleden van de Amstel Tijgers.

7. Wat kost een ijstrainingshal?

De kosten worden geraamd op circa 2.5 miljoen euro. Hiervan is ongeveer 750.000 euro voor ijsbenodigdheden en 1.750.000 euro voor accommodatie en fundering.

8. Wat voor soort ijshal wordt het?

De doelstelling is om een ‘removable’ en duurzame ijshal neer te zetten.

9. Is dit ijshalconcept nieuw?

Nee, dit is niet nieuw. Een kleinere versie met een ijsvloer van 45 bij 15 meter staat in Zemst (België) en is van de lokale Curlingvereniging. Deze hal is gerealiseerd door de firma Ice-World, bekend onder meer van de Coolste baan van Nederland.

10. Hoe wordt de duurzaamheid ingevuld?

Het wordt een gesloten en sterk geïsoleerde hal, die alleen met een luchtsluis te benaderen is. De wens is om ook zonnepalen op het dak te plaatsen, echter in de huidige kostprijs is hier nog geen bedrag voor opgenomen.

11. Van wie wordt de ijstrainingshal?

De ijshal komt in eigendom van een nader op te richten entiteit. Deze entiteit stelt de hal ter beschikking aan de diverse huurders, waaronder de Amstel Tijgers. De Amstel Tijgers wordt in eerste instantie zeker niet de enige gebruiker. Andere schaatsverenigingen en schaatsscholen kunnen ook deelnemen en participeren.

12. Waar komt de ijstrainingshal?

Dat is nog niet bekend. De voorkeur is binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam, echter andere gemeenten worden niet uitgesloten. De belangrijkste voorwaarden zijn:
I. Goede bereikbaarheid vanaf de snelweg;
II. Goede bereikbaarheid met het OV;
III. Voldoende en betaalbare parkeergelegenheid;
IV. Gelijkwaardige condities voor buitensportverenigingen zoals die in Amsterdam gelden.
De locatie ‘Sportpark Sloten’ zou aan de meeste van bovenstaande condities kunnen voldoen.

13. Wat zijn de volgende stappen?

De realisatie van het ITCA is nu afhankelijk van het volgende:
I. De gemeente Amsterdam zal het ITCA een plek moeten gunnen op een sportpark tegen gelijkwaardige condities die reeds voor buitensportverenigingen gelden.
II. Het ITCA zal voldoende huurders moeten vinden voor de extra ijstijd die ontstaat naast de Jaap Edenhal gedurende het hoogseizoen (september-maart) en laagseizoen (april-juni)
III. Er zal financiering gevonden moeten worden voor de investering van 2.5 miljoen euro.

De aanbesteding en procedures kunnen starten zodra dit alles ingevuld is.

14. Aan wie kunnen vragen gesteld worden over het ITCA?

Dit kan aan:
– Kees Boot, caboot66@gmail.com tel: 06 250 43 892
– Ben van Duin, ben@benvanduin.com tel: 06 461 41 169